وبلاگicon
شهابستان - تقویم مناسبات سال 1392

هدایت به بالا

[ سال بعد 1393]  |  سال 1392 مبارک  |  [ سال قبل 1391]

لحظه تحویل سال 1392 هجری شمسی 

ساعت 14و 31 دقیقه و 56 ثانیه

(به ساعت رسمی ایران)

روز چهارشنبه 30اسفندماه 1391 هجری شمسی

مطابق با :

8جمادی الاول 1434 هجری قمری 

و 20 مارس 20113 میلادی

http://winphone.ir/wp-content/uploads/calendarIcon.jpg

تقویم سال 1392 (سال مار)

فصل بهار

فروردین - farvardin-تقویم سال 92-فروردین-اردیبهشت-خرداد-تیر-مرداد-شهریور-مهر-آبان-آذر-دی-بهمن-اسفند-taghvim sal 92-تعطیلات رسمی و غیر رسمی سال 92-tatilat rasmi va gheir rasmi sal 92-سال مار-sal mar-تقویم آبان 92-تقویم آذرماه 92-تقویم دی ماه 92- تقویم بهمن 92-تقویم اسفند سال 1392-aban-azar-dey-bahman-esfand-farvardin-ordibrhest-khordad-tir-mordad-shahrivar-mehr

اردیبهشت - ordibehesht-تقویم سال 92-فروردین-اردیبهشت-خرداد-تیر-مرداد-شهریور-مهر-آبان-آذر-دی-بهمن-اسفند-taghvim sal 92-تعطیلات رسمی و غیر رسمی سال 92-tatilat rasmi va gheir rasmi sal 92-سال مار-sal mar-تقویم آبان 92-تقویم آذرماه 92-تقویم دی ماه 92- تقویم بهمن 92-تقویم اسفند سال 1392-aban-azar-dey-bahman-esfand-farvardin-ordibrhest-khordad-tir-mordad-shahrivar-mehr

خرداد - khordad-تقویم سال 92-فروردین-اردیبهشت-خرداد-تیر-مرداد-شهریور-مهر-آبان-آذر-دی-بهمن-اسفند-taghvim sal 92-تعطیلات رسمی و غیر رسمی سال 92-tatilat rasmi va gheir rasmi sal 92-سال مار-sal mar-تقویم آبان 92-تقویم آذرماه 92-تقویم دی ماه 92- تقویم بهمن 92-تقویم اسفند سال 1392-aban-azar-dey-bahman-esfand-farvardin-ordibrhest-khordad-tir-mordad-shahrivar-mehr

 

فصل تابستان

تیر - tir-تقویم سال 92-فروردین-اردیبهشت-خرداد-تیر-مرداد-شهریور-مهر-آبان-آذر-دی-بهمن-اسفند-taghvim sal 92-تعطیلات رسمی و غیر رسمی سال 92-tatilat rasmi va gheir rasmi sal 92-سال مار-sal mar-تقویم آبان 92-تقویم آذرماه 92-تقویم دی ماه 92- تقویم بهمن 92-تقویم اسفند سال 1392-aban-azar-dey-bahman-esfand-farvardin-ordibrhest-khordad-tir-mordad-shahrivar-mehr

مرداد - mordad-تقویم سال 92-فروردین-اردیبهشت-خرداد-تیر-مرداد-شهریور-مهر-آبان-آذر-دی-بهمن-اسفند-taghvim sal 92-تعطیلات رسمی و غیر رسمی سال 92-tatilat rasmi va gheir rasmi sal 92-سال مار-sal mar-تقویم آبان 92-تقویم آذرماه 92-تقویم دی ماه 92- تقویم بهمن 92-تقویم اسفند سال 1392-aban-azar-dey-bahman-esfand-farvardin-ordibrhest-khordad-tir-mordad-shahrivar-mehr

شهریور - shahrivar-تقویم سال 92-فروردین-اردیبهشت-خرداد-تیر-مرداد-شهریور-مهر-آبان-آذر-دی-بهمن-اسفند-taghvim sal 92-تعطیلات رسمی و غیر رسمی سال 92-tatilat rasmi va gheir rasmi sal 92-سال مار-sal mar-تقویم آبان 92-تقویم آذرماه 92-تقویم دی ماه 92- تقویم بهمن 92-تقویم اسفند سال 1392-aban-azar-dey-bahman-esfand-farvardin-ordibrhest-khordad-tir-mordad-shahrivar-mehr

 

فصل پاییز

مهر - mehr-تقویم سال 92-فروردین-اردیبهشت-خرداد-تیر-مرداد-شهریور-مهر-آبان-آذر-دی-بهمن-اسفند-taghvim sal 92-تعطیلات رسمی و غیر رسمی سال 92-tatilat rasmi va gheir rasmi sal 92-سال مار-sal mar-تقویم آبان 92-تقویم آذرماه 92-تقویم دی ماه 92- تقویم بهمن 92-تقویم اسفند سال 1392-aban-azar-dey-bahman-esfand-farvardin-ordibrhest-khordad-tir-mordad-shahrivar-mehr

آبان - aban-تقویم سال 92-فروردین-اردیبهشت-خرداد-تیر-مرداد-شهریور-مهر-آبان-آذر-دی-بهمن-اسفند-taghvim sal 92-تعطیلات رسمی و غیر رسمی سال 92-tatilat rasmi va gheir rasmi sal 92-سال مار-sal mar-تقویم آبان 92-تقویم آذرماه 92-تقویم دی ماه 92- تقویم بهمن 92-تقویم اسفند سال 1392-aban-azar-dey-bahman-esfand-farvardin-ordibrhest-khordad-tir-mordad-shahrivar-mehr

آذر - azar-تقویم سال 92-فروردین-اردیبهشت-خرداد-تیر-مرداد-شهریور-مهر-آبان-آذر-دی-بهمن-اسفند-taghvim sal 92-تعطیلات رسمی و غیر رسمی سال 92-tatilat rasmi va gheir rasmi sal 92-سال مار-sal mar-تقویم آبان 92-تقویم آذرماه 92-تقویم دی ماه 92- تقویم بهمن 92-تقویم اسفند سال 1392-aban-azar-dey-bahman-esfand-farvardin-ordibrhest-khordad-tir-mordad-shahrivar-mehr

 

فصل زمستان

دی - dey-تقویم سال 92-فروردین-اردیبهشت-خرداد-تیر-مرداد-شهریور-مهر-آبان-آذر-دی-بهمن-اسفند-taghvim sal 92-تعطیلات رسمی و غیر رسمی سال 92-tatilat rasmi va gheir rasmi sal 92-سال مار-sal mar-تقویم آبان 92-تقویم آذرماه 92-تقویم دی ماه 92- تقویم بهمن 92-تقویم اسفند سال 1392-aban-azar-dey-bahman-esfand-farvardin-ordibrhest-khordad-tir-mordad-shahrivar-mehr

بهمن - bahman-تقویم سال 92-فروردین-اردیبهشت-خرداد-تیر-مرداد-شهریور-مهر-آبان-آذر-دی-بهمن-اسفند-taghvim sal 92-تعطیلات رسمی و غیر رسمی سال 92-tatilat rasmi va gheir rasmi sal 92-سال مار-sal mar-تقویم آبان 92-تقویم آذرماه 92-تقویم دی ماه 92- تقویم بهمن 92-تقویم اسفند سال 1392-aban-azar-dey-bahman-esfand-farvardin-ordibrhest-khordad-tir-mordad-shahrivar-mehr

اسفند - esfand-تقویم سال 92-فروردین-اردیبهشت-خرداد-تیر-مرداد-شهریور-مهر-آبان-آذر-دی-بهمن-اسفند-taghvim sal 92-تعطیلات رسمی و غیر رسمی سال 92-tatilat rasmi va gheir rasmi sal 92-سال مار-sal mar-تقویم آبان 92-تقویم آذرماه 92-تقویم دی ماه 92- تقویم بهمن 92-تقویم اسفند سال 1392-aban-azar-dey-bahman-esfand-farvardin-ordibrhest-khordad-tir-mordad-shahrivar-mehr

ساعات سعد و نحس (قمر در عقرب های سال 1392)

 

سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی برابر است با :

سالهای۱۴۰۹۲ اهورایی - ۷۰۳۵ میترایی آریایی -6763/64 آشوری -5773/74 عبری - ۳۷۵۱ زرتشتی - ۲۵۷۲ هخامنشی (شاهنشاهی) - 2013/14میلادی -1434/35 هجری قمری

تعطیلات رسمی سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی

پنج شنبه ۱/۱/۱۳۹۲عید نوروز-جمعه ۲/۱/۱۳۹۲عید نوروز-شنبه ۳/۱/۱۳۹۲ عید نوروز-یکشنبه ۴/۱/۱۳۹۲ عید نوروز-دوشنبه ۱۲/۱/۱۳۹۲ روز جمهوری اسلامی-سه شنبه ۱۳/۱/۱۳۹۲ سیزده بدر-یکشنبه ۲۵/۱/۱۳۹۲ شهادت حضرت زهرا(۳ جمادی الثانی)-پنج شنبه ۲/۳/۱۳۹۲ ولادت حضرت علی(۱۳ رجب)-سه شنبه ۱۴/۳/۱۳۹۲ درگذشت ایت الله خمینی-چهارشنبه ۱۵/۳/۱۳۹۲ قیام ۱۵ خرداد-پنج شنبه ۱۶/۳/۱۳۹۲ مبعث حضرت محمد(۲۷ رجب)-دوشنبه ۳/۴/۱۳۹۲ ولادت امام مهدی(۱۵ شعبان)-دوشنبه ۷/۵/۱۳۹۲ شهادت حضرت علی(۲۱ رمضان)-پنج شنبه ۱۷/۵/۱۳۹۲عید سعید فطر(۱ شوال) -جمعه ۱۸/۵/۱۳۹۲ به مناسبت عید فطر(۲شوال)-یکشنبه ۱۰/۶/۱۳۹۲ شهادت امام جعفر صادق(۲۵ شوال) -سه شنبه ۲۳/۷/۱۳۹۲ عید قربان(۱۰ ذی الحجه) -چهارشنبه ۱/۸/۱۳۹۲ عید غدیر(۱۸ ذی الحجه)-چهارشنبه ۲۲/۸/۱۳۹۲ تاسوعا(۹ محرم) -پنج شنبه۲۳/۸/۱۳۹۲ عاشورا(۱۰ محرم)-سه شنبه ۳/۱۰/۱۳۹۲اربعین(۲۰ صفر) -چهارشنبه ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ رحلت حضرت محمد و امام حسن مجتبی(۲۸ صفر)-پنج شنبه ۱۲/۱۰/۱۳۹۲ شهادت امام رضا(۲۹ صفر) -یکشنبه ۲۹/۱۰/۱۳۹۲ ولادت حضرت محمد و امام جعفر صادق(۱۷ ربیع الاول)-سه شنبه ۲۲/۱۱/۱۳۹۲ پیروزی انقلاب ایران-پنج شنبه ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ روز ملی شدن نفت ایران

مناسبتهای ویژه سال ۱۳۹۲ خورشیدی

پنج شنبه ۲۶/۲/۱۳۹۲ شب آرزوها~لیله الرغائب(۶رجب)-سه شنبه ۱۴/۸/۱۳۹۲ آغاز سال ۱۴۳۵ هجری قمری -شنبه ۳۰/۹/۱۳۹۲ شب یلدا-چهارشنبه ۴/۱۰/۱۳۹۲ تولد حضرت مسیح(کریسمس) و پنج شنبه ۵/۱۰/۱۳۹۲ کریسمس - چهارشنبه ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ آغاز سال ۲۰۱۴ میلادی- پنج شنبه  ۱۹   دی ماه ۱۳۹۲ سالروز تولد دکتر محمد رافع -جمعه ۲۵/۱۱/۱۳۹۲ روز والنتاین-سه شنبه ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ شب چهارشنبه سوری


لینک های مرتبط :[ سال بعد 1393]  |  سال 1392 مبارک  |  .  .  .طبقه بندی: تابلو اعلانات و اطلاعات، برچسب ها: تقویم مناسبات، ساعات سعد و نحس، قمر در عقرب، سال، 1392، سال مار، سال نو مبارک،

اشتراک و ارسال مطلب به :

تاریخ : پنجشنبه 1392/01/1 | 05:49 ب.ظ | نویسنده : سیّد شهاب | نظرات

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.