وبلاگicon
شهابستان - پل ارتباطی

هدایت به بالا

جدول راهنمای دریافت پیامک های رایگان سایت شهابستان :

1) ردیف ؛ تعداد خدمات پیامکی را نشان می دهد .

2)عنوان پیامک ؛ عنوان پیامکی را به شما معرفی می کند که پس از ارسال دستورالعمل از طرف شما برایتان ارسال می شود .

3) دستور العمل ؛ متنی است ، شامل یک یا دو کلمه که با ارسال آن به شماره پیامک 30002223001616 پیامکی را که در عنوان قید شده دریافت خواهید کرد .

4) زمانبندی ؛ مدت زمان اجرای طرح پیامک رایگان در هر ردیف را مشخص می کند .

 ردیف

تعداد

 عنوان پیامک

(پیامکی که برایتان ارسال می شود)

 دستور العمل

متنی که باید ارسال کنید

 زمانبندی

مدت اجرای طرح

1

 صلواتی که برابری می کند با ده هزار صلوات

 صلوات

 همیشگی

2

 دعا جهت زیاد شدن رزق و اداء دین

رزق

همیشگی

 3

ذکر ایام هفته

ذکر

همیشگی

4

 دعای رفع بلا در ماه صفر
 صفر  ماه صفر1393

 
[  مشاهده دیگر پل های ارتباطی با شهابستان ]